zondag 21 juli 2019
TOP BLUEROOTS Top VvdM OZ Export via TFC

Minder ziekteverzuim op de werkvloer? Neem een plant!

Minder ziekteverzuim op de werkvloer? Neem een plant!

Medewerkers vinden een werkruimte met planten aantrekkelijker dan een ruimte zonder planten. Planten zorgen voor hogere luchtvochtigheid, dragen bij aan een positievere gemoedstoestand, leiden tot meer tevredenheid onder medewerkers over het eigen functioneren en tot minder ziekteverzuim. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research in samenwerking met Fytagoras, PRIVA, Noviflora, IVN, De Groene Stad, Royal FloraHolland, Donkergroen en DGBC.

Uit het onderzoek kwamen zes positieve effecten naar voren die gelinkt kunnen worden aan de aanwezigheid van planten in de werkruimte. Zo melden mensen die werken in een ruimte met planten zich 20% minder vaak ziek. Dit komt neer op gemiddeld 1,6 ziektedag minder per medewerker per jaar! In ruimten met planten is de relatieve luchtvochtigheid gemiddeld zo’n 5% hoger dan in ruimten zonder planten. In de winter is zelfs tot 17% verbetering gemeten.

ziek? Neem een plant

Medewerkers ervaren de temperatuur in een kantoorruimte met planten minder snel als te warm of te koud. Daarnaast beoordelen mensen beoordelen hun werkplek na beplanting als aantrekkelijker om te zien (een stijging van 26%) en is de gemoedstoestand van medewerkers na de beplanting positiever dan daarvoor. Ook wordt door medewerkers van één bedrijf buiten werktijd minder gepiekerd over het werk. Opvallend is dat medewerkers na de beplanting meer tevreden zijn over hun eigen functioneren dan ze daarvoor zijn. Dit geldt ook voor hun verwachting over hoe tevreden de werkgever over dit functioneren is. 

Bij zorginstellingen wordt de beplanting door zorgmedewerkers die werken in een huiskamer met planten positief beoordeeld. Toch worden de effecten op het binnenklimaat die bij bedrijven gevonden zijn hier niet aangetoond. “Een belangrijke reden hiervoor is de beperkte mobiliteit van ouderen, waardoor de deuren vaak open blijven staan,” legt Tia Hermans, projectleider van Wageningen Environmental Research, uit. “Hierdoor wordt het effect van de planten gedeeld met een grotere ruimte dan we voorzien hadden. Dat kan voorkomen in praktijkonderzoek.”

De kosten voor de aanschaf en het onderhoud van planten kunnen over het algemeen al binnen één jaar worden terugverdiend. Hoofdzakelijk door het lagere ziekteverzuim en het beter functioneren van medewerkers. Daarna levert de investering in planten juist geld op. Planten zijn bovendien een goedkoop alternatief om luchtvochtigheid in werkruimten te verhogen of ruimten te verkoelen in de zomer. Hier kan gebruik van gemaakt worden bij klimaatbeheersing voor verdere energiebesparing. Om het voor werkgevers, maar ook facilitaire diensten en personeelszaken, aantrekkelijker te maken om te investeren in een groen binnenklimaat op de werkvloer, komt er een vervolgonderzoek om de businesscase van de terugverdientijd verder uit te werken. 

 


01-02-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Schneider Youngplants via Green Career Consult


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS