zondag 18 augustus 2019
FN TOP add Top VvdM OZ Export via TFC

Wet Arbeidsmarkt in Balans leidt niet tot minder flexwerk

Wet Arbeidsmarkt in Balans leidt niet tot minder flexwerk

Maar liefst 91 procent van de werkgevers, die niet zonder tijdelijk personeel kunnen zegt dat de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) er niet voor zorgt dat flexwerkers sneller of vaker een vast dienstverband aangeboden krijgen. Dit blijkt uit een enquête die VNO-NCW gehouden heeft onder 500 werkgevers in de branches land- en tuinbouw, detailhandel, horeca en recreatie.

70 procent van de werkgevers vreest dat de WAB juist banen gaat kosten. En 89 procent zegt dat de rekening uit eindelijk betaald wordt door de consument omdat de hogere kosten, als gevolg van duurder tijdelijk personeel, uiteindelijk gewoon worden doorberekend.  

De nieuwe regels moeten het voor de werkgever aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Het kabinet wil dit bereiken door vaste arbeid – het contract voor onbepaalde tijd – minder vast te maken. Daar staat tegenover dat flexibele arbeid minder flexibel wordt en daardoor minder aantrekkelijk. De WAB bevat een reeks samenhangende maatregelen die in verschillende categorieën zijn onder te verdelen, namelijk: ontslagrecht, flexibele arbeid en WW-premie. Zo moeten werkgevers straks een hogere WW-premie betalen en eerder een transitievergoeding. Ook wordt een werkgever straks verplicht om een oproepkracht na een contractperiode van twaalf maanden een contract aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt.

Volgens ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland is het inzetten van tijdelijk personeel voor werkwerkgevers geen keuze maar noodzaak. In de land- en tuinbouw, horeaca en de detailhandel gaat het bijvoorbeeld om seizoenswerk of om het opvangen van pieken in de productie. Zij willen dan ook een aanpassing van het wetsvoorstel. Zo kan het verschil tussen de hoge en de lage WW kleiner worden gemaakt, en de definitie van vast en tijdelijk werk worden aangepast. Ook zou voor seizoenswerk en bijbanen van scholieren en studenten zou een uitzondering moeten worden gemaakt.

 

 

 

 

 


31-01-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

FT Fotos


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS