zondag 21 april 2019
Top VvdM Hamifleurs Dummen Orange Top Flower Trials

Nederlandse Land- en Tuinbouw braafste jongetje van de klas

Nederlandse Land- en Tuinbouw braafste jongetje van de klas

Landbouw, en dan specifiek de tuinbouw, reduceert als enige sector in heel Nederland veel meer CO2-uitstoot dan beraamd. Van oudsher wordt de land- en tuinbouw door een kritisch publiek gezien als de grote vervuiler van Nederland, maar nu blijkt het de enige sector die de verwachte raming voor reductie nadrukkelijk heeft weten te verbeteren. Dit blijkt uit de cijfers die Het Planbureau voor de Leefomgeving deze week presenteerde in haar 'Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020' (KTR 2020).

"Op de schoonst mogelijke manier de gezondste food en gezelligste flowers produceren, daarin is de Nederlandse tuinbouw wereldkampioen. Het soort rapporten, tabellen en cijfers zoals het PBL deze week publiceerde, onderschrijft dat eens te meer." zo schrijft Foodlog deze week naar aanleiding van de presentatie van het Planbureau.  
 
 
Alleen de dienstensector kent ook een wat positievere uitkomst dan eerder verwacht. Met name de sector industrie en nijverheid blijft achter bij eerdere ramingen. De energiesector blijft overall ver achter bij de algemene reductie van 25%.
 
Het Planbureau voor de Leefomgeving oordeelde deze week dat het kabinet, conform het oordeel van het Haagse Hof in de Urgenda-zaak, een straf te wachten staat omdat het niet kan voldoen aan de afspraken die het in Europees verband heeft gemaakt. Terwijl het sluiten van kolencentrales, waar net 3,6 miljard subsidie aan toegezegd is of het kopen van uitstootrechten in Ghana voor 90 miljoen euro, de enige manier lijkt om aan de klimaatdoelen te voldoen, blijkt de Nederlandse land- en vooral tuinbouw het braafste jongetje van de klas.
 
 
bron: Foodlog.

 


Leandra de Boef | 30-01-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

BoN


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS