dinsdag 20 augustus 2019
Top VvdM OZ Export via TFC FN TOP add

Floridata introduceert Inkoopprijsindex

Floridata introduceert Inkoopprijsindex

Afgelopen donderdag 17 januari organiseerden Floridata ter gelegenheid van haar 5-jarig bestaan het FloriData Event. Sprekers van binnen en buiten de sector gaven inspirerende voorbeelden over het inzetten van big data om de sierteelt sector nog sterker te maken. Ook introduceerde Floridata tijdens het Event een nieuwe dienst: de Inkoopprijsindex.

Mede door de toename van directe stromen en opkomst van diverse platformen is de huidige inkoopinformatie versnipperd. Na een inventarisatie onder handelaren en kwekers heeft Floridata geconstateerd dat er behoefte is aan een dagelijkse, onafhankelijke, betrouwbare inkoopprijsindex, die gebaseerd is op alle soorten transacties.

Floridata

Een inkoopprijsindex kan gebruikt worden om transparant en snel de inkoopprijs te bepalen in het gesprek tussen handelaar en kweker over vraag, aanbod en prijsvorming.
Als inkoper weet je wat je inkoopt, maar vaak niet wat je niet inkoopt. De index is een middel om inzicht te geven aan het inkoopteam en de performance te meten/ benchmarken.
Ook kunnen bijvoorbeeld termijncontracten tussen handelaar en kweker afgesloten worden op basis van de inkoopprijsindex. Dit zorgt voor risicospreiding. Een mogelijke Brexit, slecht weer in Kenia en Nederland zorgen voor abrupte prijsveranderingen. Deze kun je sneller begrijpen en verklaren met de inkoopprijsindex. Door gebeurtenissen te verklaren is het mogelijk om de inkoopprijsindex te gebruiken als indicator voor voorspelmodellen.

Net als bij alle andere diensten van Floridata, is de informatie niet herleidbaar naar individuele partijen. De data en inzichten blijven van de partijen zelf die de data aanleveren. De kosten voor de dienst worden gedragen door de Floridata deelnemers die meedoen en wordt niet betaald uit de Floridata contributie. De inkoopprijsindex wordt dus alleen beschikbaar gesteld voor deelnemers die zelf transactiedata aanleveren en meebetalen.

Klik hier voor meer informatie.

 


28-01-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Schneider Youngplants via Green Career Consult


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS