zondag 18 augustus 2019
FN TOP add Top VvdM OZ Export via TFC

LTO Nederland verwacht praktische oplossingen van kabinet na brexit

LTO Nederland verwacht praktische oplossingen van kabinet na brexit

Nu het Britse Lagerhuis tegen het terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk heeft gestemd nemen de zorgen voor Nederlandse boeren en tuinders toe. Het Verenigd Koninkrijk is onze derde afzetmarkt met een jaarlijkse export van ruim 8 miljard euro aan land- en tuinbouwproducten. Het is daarom cruciaal dat de handel ook na 29 maart ongehinderd door kan gaan. LTO Nederland benadrukt bij haar leden het belang van een goede voorbereiding, maar verwacht ook van de Nederlandse regering dat er praktische oplossingen worden geboden.

Nederlandse boeren en tuinders zijn met hun afnemers en andere ketenpartners in gesprek over de verwachte gevolgen voor hun bedrijf, de beste voorbereiding, en het verspreiden van de pijn over de keten. De sector kan het echter niet alleen. Een harde Brexit is geen normaal ondernemersrisico. "We moeten voorkomen dat onzekerheid straks omslaat in chaos. Verse producten als tulpen of tomaten kunnen niet een dag in een truck voor de grens stil staan. De agrarische sector bereidt zich daarop voor, maar het kabinet moet ook klaar staan. Als alle kosten op individuele boeren en tuinders worden afgewenteld dan gaan er ondernemers omvallen," aldus Marc Calon, voorzitter LTO Nederland.

De organisatie roept de overheid daarom op alles op alles te zetten om vertraging aan de grens te minimaliseren als een no-deal Brexit onverhoopt van kracht wordt. Dit vereist een forse fysieke inspanning van douane en keuringsdiensten. Om de handel zoveel mogelijk te faciliteren is maximale bezetting noodzakelijk.

Voor sommige ondernemers zal de impact zo groot zijn dat steun noodzakelijk is. LTO Nederland wil daarom dat zij aanspraak kunnen maken op de gelden die de overheid heeft gereserveerd ter voorbereiding op een Brexit. In de Voorjaarsnota 2018 heeft het kabinet al 651 miljoen euro aan reserveringen voor 2018 – 2023 opgenomen.

Ook verwacht LTO Nederland van het kabinet dat binnen de Europese Unie wordt besproken welke noodmaatregelen de Europese Commissie kan treffen in het geval van ernstige marktverstoring. Verder tijdverlies moet worden voorkomen. LTO waarschuwt daarnaast dat een onverhoopte harde Brexit geen gat mag slaan in het Europese landbouwbudget. Dan zouden boeren tweemaal getroffen worden.

LTO Nederland blijft het eerder tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk overeengekomen terugtrekkingsakkoord steunen. Deze deal, die dus niet is aangenomen in het Britse Lagerhuis, biedt ondernemers zekerheid dat de handel met het Verenigd Koninkrijk tot zeker eind 2020 ongehinderd door kan gaan. Er is dan tijd om te onderhandelen over de toekomstige handelsrelatie tussen Verenigd Koninkrijk en Europese Unie.

 

bron: Glastuinbouw Nederland

 


16-01-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

FT Fotos


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS