dinsdag 23 juli 2019
Top VvdM OZ Export via TFC TOP BLUEROOTS

FloraHolland en VBN willen op korte termijn verspilling plastic trays terugbrengen

FloraHolland en VBN willen op korte termijn verspilling plastic trays terugbrengen

Bloemen- en plantenveiling FloraHolland en de Vereniging Bloemenveilingen in Nederland (VBN) werken op dit moment samen met hun leden en klanten aan een plan om op korte termijn het gebruik van meermalige trays te bevorderen en het hergebruik van materiaal van eenmalige trays te verhogen. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van het bericht dat er op de veiling jaarlijks 180 miljoen plantentrays worden weggegooid.

Van Veldhoven constateert dat FloraHolland in het kader van de producenten-verantwoordelijkheid gehouden is om te voldoen aan de essentiële eisen voor verpakkingen. Die verplichten om alleen verpakkingen op de markt te brengen die zodanig zijn ontworpen dat hergebruik of recycling mogelijk is en dat het milieueffect bij het verwijderen van verpakkingsafval zoveel mogelijk wordt beperkt. Uit een levenscyclusanalyse, die in het voorjaar van 2018 door FloraHolland is gepubliceerd, blijkt dat meervoudig bruikbare plantentrays beter zijn voor het milieu dan enkelvoudige trays. Bovendien beschikt FloraHolland al over goede retoursystemen voor andere emmers en trays. Van Veldhoven ziet dan ook alle reden om te kiezen voor meermalig te gebruiken plantentrays.

Op ambtelijk niveau is naar aanleiding van het artikel in ‘Follow the Money’ contact geweest met FloraHolland en de VBN. Zij hebben de ambitie uitgesproken om op langere termijn te komen tot maximale circulariteit in transportverpakkingen. Wel is het zo zij alleen directe invloed kunnen uitoefenen op trays die ‘via de klok’ worden gebruikt in de handelsketen van bloemen en planten. In de praktijk gaan ook veel eenmalige trays rechtstreeks van kweker naar afnemer zonder tussenkomst van de bloemenveilingen.

Van Veldhoven heeft FloraHolland en de VBN uitgenodigd om hun ambitie om eenmalige trays uit te faseren neer te leggen in een ‘pledge’ waarbij zij zich kunnen aansluiten bij het te sluiten Plastic Pact. Beide partijen hebben aangegeven dit voorstel aan hun achterban voor te leggen. Op basis van de uitkomsten van dit achterbanoverleg zal de staatssecretaris bepalen of en zo ja welke vervolgstappen nodig zijn.

bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 


21-12-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

10


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS