dinsdag 23 juli 2019
Top VvdM OZ Export via TFC TOP BLUEROOTS

Inspectie treft veel tekortkomingen aan bij Aalsmeerse bloemenexporteur

Inspectie treft veel tekortkomingen aan bij Aalsmeerse bloemenexporteur

Tijdens een controle van een bloemenexporteur op het terrein van de bloemenveiling in Aalsmeer, zijn veel tekortkomingen in de arbeidsveiligheid geconstateerd. Dit heeft de Inspectie SZW bekend gemaakt.

Werknemers van het bedrijf lopen er volgens de inspectie rond op gympen en zelfs op badslippers, waar veiligheidsschoenen verplicht zijn. Ook is er geen risico-inventarisatie en –evaluatie opgesteld en heeft het bedrijf nagelaten een ernstig arbeidsongeval te melden bij de Inspectie.

Vorige week raakte een werknemer in de bedrijfshal gewond door een aanrijding met een heftruck. Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis, maar het bedrijf heeft verzuimd dit ongeval te melden.

Ook zegt de Inspectie SZW het vermoeden te hebben dat werknemers met regelmaat te lange werkdagen maken. Het bedrijf houdt echter geen registratie van de werktijden bij, terwijl dit volgens de Arbeidstijdenwet wel verplicht is.

De betreffende onderneming moet de komende tijd orde op zaken stellen en voldoen aan de arbo-verplichtingen. Het arbeidsongeval wordt nader onderzocht door de Inspectie SZW. Voor het niet melden van een meldingsplichtig arbeidsongeval kan de werkgever een boete ontvangen.

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht de werkgever een inventarisatie te maken van de risico’s waaraan de werknemers worden blootgesteld, een RI&E. Ook moet er een plan van aanpak zijn om die risico’s te beheersen. Tijdens de controle gaf de bedrijfsleiding aan niet op de hoogte te zijn van deze verantwoordelijkheid. Ook hoorde de leiding voor het eerst dat zij verplicht is te zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen of beschermende kleding voor personeel dat lang in de koelcel werkt.


20-12-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

10

Naam (optioneel):

Commentaar:


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS