maandag 24 juni 2019
Bakker.com via TFC FN TOP add

Eerste Ledenraad Royal FloraHolland geinstalleerd

Eerste Ledenraad Royal FloraHolland geinstalleerd

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Royal FloraHolland (RFH) van 6 december is de samenstelling van de eerste Ledenraad bekend gemaakt en is deze Ledenraad aansluitend ook geïnstalleerd. De Ledenraad start per 1 januari 2019 en bestaat uit 42 leden. Met de installatie van de Ledenraad was de ALV van 6 december tevens de laatste in een lange reeks.

Om leden de kans te bieden invloed uit te oefenen op het beleid van RFH en de ledenraad te voeden met ideeën zal de Ledenraad consultatiesessies organiseren over belangrijke onderwerpen en strategische thema’s. 

Jack Goossens, voorzitter raad van commissarissen: “Per 1 januari gaat een sterke en inhoudelijk geïnformeerde Ledenraad van start. Hier zit beschikbare sectorkennis en ervaring waar de coöperatie uit kan putten. Prioriteit is om de kracht van de Ledenraad, met daarachter de consultatie van de leden, te verbinden met het bedrijf om samen meer te bereiken.”

De kandidaten voor de Ledenraad zijn voorgedragen door een speciaal daarvoor in het leven geroepen commissie. Deze voordrachtscommissie heeft gekeken naar diverse kenmerken, zoals teelt, klok of direct, geografische spreiding, leeftijd en geslacht. Van de 42 leden voeren 18 voornamelijk aan op de klok en 12 vooral direct. 25 leden komen uit de bloementeelt en 15 vallen binnen de categorie planten. De overige 2 combineren bloemen en planten. In de Ledenraad zijn 23 leden gekozen jonger dan 50 jaar, 4 vrouwen en 7 buitenlandse leden.

Steven van Schilfgaarde, CEO Royal FloraHolland, blikte tijdens de laatste ALV terug op 2018. Volgens de CEO werpt de strategie duidelijk zijn vruchten af en staan op een na staan alle belangrijke indicatoren op groen en zijn er het afgelopen jaar flinke stappen gezet. Ook blikte hij vooruit naar 20019. “We investeren het komend jaar 100 miljoen euro, met het accent op vastgoed en IT. Hiermee spelen we in op de groeiende vraag van onze klanten naar vierkante meters op onze marktplaats.” De veiling verwacht dat de omzet op de marktplaats in 2019 ten opzichte van 2018 zal stijgen met ruim 100 miljoen.

Tijdens de ALV werd het voorstel voor de nieuwe ledentarieven goedgekeurd en werden Linda Hovius en Kees Pingen benoemd als leden van de Raad van Commissarissen. Er werd afscheid genomen van de RvC-leden Mariëlle Ammerlaan en Joris Elstgeest. 


07-12-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Anthura - VONQ


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS