zondag 18 augustus 2019
FN TOP add Top VvdM OZ Export via TFC

Onderhandelingen nieuwe cao Glastuinbouw in impasse

Onderhandelingen nieuwe cao Glastuinbouw in impasse

De onderhandelingen over de nieuwe cao Glastuinbouw zijn maandag 3 december in een impasse geraakt, zo melden LTO Glaskracht Nederland en Plantum.

De werkgeversorganisaties voorzien dat per 1 januari 2019 nog geen nieuwe cao afgesloten zal zijn en adviseren daarom hun leden om lopende het onderhandelingstraject op vrijwillige basis per 1 januari 2019 de lonen te verhogen met hetzelfde percentage waarmee het wettelijk minimumloon (WML) op die datum wordt verhoogd. Dit percentage is 1,34. De verhoging van 1,34 procent geldt alleen voor alle loonschalen die niet zijn gekoppeld aan het WML.

In totaliteit, met aanpassing van een aantal regelingen, komen de werkgevers tot een verhoging van ruim 5% voor de komende twee jaar. Werkgevers vinden dit een reëel bod. Daarnaast willen LTO Glaskracht en Plantum in de nieuwe cao gehoor geven aan het signaal dat tijdelijke werknemers hun overuren in de week dat zij de uren hebben gemaakt, willen krijgen uitbetaald.

In het huidige model is dit niet mogelijk en is de kans groot dat 'plusuren' in een week gedurende het jaar worden verrekend met 'minuren' in andere weken dat jaar. Het model aanpassen levert een voordeel op voor de tijdelijke werknemers. Op 11 februari 2019 worden de onderhandeling vervolgd.

 


04-12-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

BoN


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS