dinsdag 25 juni 2019
Bakker.com via TFC FN TOP add

En loket voor productregistratie en -codering sierteelt

En loket voor productregistratie en -codering sierteelt

Productregistratie en -codering van sierteeltproducten wordt binnen de sierteelt van oudsher uitgevoerd door Stichting Floricode voor snijbloemen, pot- en tuinplanten, Stichting Beurshal en Naktuinbouw voor boomkwekerij en vaste planten en KAVB en Stichting Edibulb voor bloembollen.

Genoemde organisaties hebben zich nu verenigd in een project ‘Samenwerking productregistratie en -codering sierteelt’ met als doel te komen tot één klantgericht en efficiënt loket. Eén plek waar op elkaar aansluitende processen en systemen voor naamgeving, registratie, codering en ontsluiting van alle relevante data naar gebruikers in de keten ten behoeve van de handel in sierteeltproducten samenkomen.

                              

Bestaande registraties en coderingen kennen nu overeenkomsten en verschillen. Met name bedrijven die opereren in meerdere sectoren, zowel veredelaars, kwekers als handelsbedrijven, ondervinden hierbij problemen. Ook de onderlinge afstemming tussen de organisaties kost nu onnodig veel energie. Het streven van de organisaties is om deze verschillen op te lossen zodat er efficiënter gehandeld kan worden in de gehele sierteelt. Hiermee wordt ingespeeld op de ontwikkeling dat de handel in sierteeltproducten in toenemende mate keten overstijgend plaatsvindt.
Om zowel kwekers als handelaren in de toekomst goed te faciliteren is het belangrijk dat alle namen van sierteeltproducten, de coderingen en kenmerken op een juiste wijze toegepast kunnen worden binnen alle digitale systemen.

Als eerste is nu een schets gemaakt van de toekomstige situatie. Deze is in de praktijk getoetst bij veredelaars, handelaren, kwekers, veilingen, platforms en softwareleveranciers. Als vervolgstap worden de organisatorische- , bestuurlijke- en financiële aspecten de komende maanden verder uitgewerkt. Verwacht wordt dat de organisaties begin 2019 een besluit zullen nemen over de realisatie van dit plan.

 

 


09-10-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Anthura - VONQ


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS