dinsdag 23 juli 2019
Top VvdM OZ Export via TFC TOP BLUEROOTS

VHG presenteert vernieuwd lesmateriaal De Levende Tuin

VHG presenteert vernieuwd lesmateriaal De Levende Tuin

Branchevereniging VHG heeft op 4 oktober tijdens haar jaarlijkse Docentendag het vernieuwde lesmateriaal voor de cursus De Levende Tuin 2 gepresenteerd. Het materiaal is door conceptontwikkelaar Kim van der Leest op verzoek van het bedrijfsleven in nauwe samenwerking met de groene onderwijsinstellingen samengesteld.

Het lesmateriaal is een verbreding en verdieping van de eerdere cursus De Levende Tuin. Cursisten worden zich méér bewust van de toegevoegde waarden van De Levende Tuin, hoe die te communiceren met klanten en ze leren hoe ze een levende tuin moeten aanleggen en onderhouden. Het lesmateriaal is praktisch toepasbaar en sluit aan op de vernieuwde handleiding De Levende Tuin versie 2. Die is gericht op verschillende opdrachtgevers en de achttien meerwaarden van groen die zijn verdeeld onder de pijlers mens, natuur, klimaat en economie.

VHG De levende tuin

Samensteller van de cursus De Levende Tuin 2, Kim van der Leest, met enkele leden van de klankbordgroep die vanuit het mbo-onderwijs de cursus mede samenstelden. Links Peter Hofstede, Zone College; derde van links John van Weenen, Lentiz Onderwijsgroep; geheel rechts Dick Meijerink, Lentiz Onderwijsgroep.

Het lesmateriaal is digitaal beschikbaar en kan door de modulaire opbouw zowel als keuzevak als op onderdelen los worden gebruikt. Docenten zijn vrij deze informatie naar eigen inzicht als lesmateriaal te gebruiken. Het lesmateriaal is vrij beschikbaar via www.vhg.org/domeinen/particuliere-tuinen/de-levende-tuin/lesmateriaal-voor-scholen. Aan het einde van dit studiejaar wordt de cursus geëvalueerd en naar behoefte aangevuld.

De VHG Docentendag is een dag waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en hun kennis over het vak en innovaties delen. Aan de derde editie namen dit jaar ruim tachtig docenten deel. Groenprofessionals uit de praktijk verzorgden presentaties over de bewonersparticipatie bij het Dakpark Rotterdam, automatisering en robotisering in de tuin, project- en procesbeheersing en het keuzedeel Sport en Golf.

 


08-10-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

BoN


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS