vrijdag 24 mei 2019
Top VvdM AmaVerde FlowerTrials 1 mei

LTO wil 60 miljoen voor plantgezondheid

LTO wil 60 miljoen voor plantgezondheid

LTO Nederland is blij met de waardering voor boeren en tuinders die uit de Troonrede en Miljoenennota spreekt. De bijdrage van de land- en tuinbouw aan economie, welvaart en welzijn wordt door het kabinet erkend. Voor jonge boeren vult het kabinet een fonds met 75 miljoen euro. Goede signalen, maar LTO Nederland houdt wensen. LTO wil bijvoorbeeld 60 miljoen euro voor plantgezondheid en pleit voor een actievere rol van het kabinet bij activeren van werkzoekenden, afschaffen van de assurantiebelasting voor de Brede Weersverzekering en versterking van de positie van boeren en tuinders in de keten. LTO Nederland komt half oktober met een inventarisatie van lopende projecten en programma’s die aansluiten bij de landbouwvisie van het kabinet.

LTO Nederland wil grote stappen zetten op het terrein van plantgezondheid. Daar is geld voor nodig. De organisatie vraagt 60 miljoen euro voor de komende 5 jaar onder meer voor onderzoek, innovatie, educatie, kennis verspreiden, stimulerende instrumenten en monitoring. De ambitie is om natuur en land- en tuinbouw meer met elkaar te verbinden, zodat in 2030 geen emissies meer plaatsvinden naar het milieu en geen residuen achterblijven op planten. Nederlandse boeren en tuinders kunnen zo een sterke marktpositie verwerven met een duurzaam geteeld product en zo wereldwijd toonaangevend zijn en blijven.

Balans op de arbeidsmarkt
Boeren en tuinders ervaren problemen op de arbeidsmarkt. De voorstellen van het kabinet voor herstel van de balans op de arbeidsmarkt geven geen vertrouwen bij werkgevers in de land- en tuinbouw. LTO wil dat werkzoekende meer gestimuleerd worden om in de land- en tuinbouw te gaan werken. De beprijzing van tijdelijke arbeid om werkgevers te bewegen meer mensen in vaste dienst te nemen, zorgt voor een explosieve kostenstijging voor seizoenarbeid. Werkgevers in de land- en tuinbouw zijn per definitie van tijdelijke arbeid afhankelijk en kunnen vaak geen vaste contracten geven.

Assurantiebelasting
LTO pleit opnieuw voor afschaffen van de assurantiebelasting op de Brede Weersverzekering. LTO ziet het als een basisvoorziening voor boeren en tuinders die niet vergelijkbaar is met andere verzekeringen. Het zou ook mogelijk moeten worden om fiscaal te reserveren om bijvoorbeeld de gevolgen van droogte op te kunnen vangen.

bron: LTO

 


21-09-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Anthura - VONQ


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS