zaterdag 23 maart 2019
Dummen Orange Top Flower Trials Topbanner Kubo

Tuinders en boeren die schade leiden door droogte krijgen hulp overheid

Tuinders en boeren die schade leiden door droogte krijgen hulp overheid

Tuinders en boeren die zijn getroffen door de droogte krijgen hulp van Landbouwminister Carola Schouten. Een van de steunmaatregelen is een kredietverklaring van RVO.nl voor boeren in geldnood. De minister komt met de steunmaatregelen tegemoet aan de verzoeken die die onder meer vanuit LTO Nederland zijn ingediend om vanwege de uitzonderlijke droogte coulance te betrachten bij de uitvoering van regelgeving.

'Ik onderken de ernst van de situatie die per regio en sector verschilt en bekijk welwillend en met voorrang of de verzoeken gehonoreerd kunnen worden', aldus Schouten in de dinsdagmiddag verschenen Kamerbrief.

In december krijgt de landbouwsector toeslagen van de Europese Unie uitgekeerd, maar vanwege de aanhoudende hitte komt dat voor sommige boeren mogelijk te laat. Een overbruggingskrediet moet deze boeren helpen om tot het einde van het jaar hun hoofd boven water te houden. Er is dus geen sprake van financiële hulp. Schouten benadrukt in haar brief de boodschap die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) al had voor de landbouwsector.

"Voor boeren en tuinders behoort een droogteperiode (net als wateroverlast) tot de bedrijfsrisico's waarmee in de bedrijfsvoering rekening gehouden moet worden", schrijft Schouten.

Voor de sector bestaat een zogenoemde 'Brede Weersverzekering' waarvoor de overheid een korting van 65 procent op de premie subsidieert. Voor de periode 2015 tot en met 2020 is daar door de overheid 70 miljoen euro voor uitgetrokken.

Schouten pleit in Brussel voor tijdelijke ontheffing
Aan de Europese toeslagen zijn bepaalde voorwaarden over wat voor gewassen boeren moeten planten verbonden. Schouten gaat in Brussel voor een tijdelijke ontheffing van deze verplichtingen pleiten, zodat boeren veevoergewassen kunnen zaaien. Door de hitte is een deel van het huidige veevoer in het veld verpieterd. Vorige week werd al bekend dat boeren langer mest over het land mogen uitrijden. Normaal gesproken mag dit tot 1 september. Die grens wordt nu twee weken verschoven.

Het tijdelijke sproeiverbod dat door de waterschappen ingesteld is, blijft gehandhaafd. De akkerbouwsector had om een uitzondering voor de aardappelteelt gevraagd, om verspreiding van de bacteriële infectie bruinrot te voorkomen. Vorige week is dat sproeiverbod verder uitgebreid, omdat er sindsdien officieel sprake is van een watertekort. Schouten waarschuwt dat het sproeien van aardappelen met oppervlaktewater de kans op bruinrot juist vergroot. Dat kan ook gevolgen voor de export hebben. De bewindsvrouw staat een uitzondering daarom niet toe.

bron: ANP en LTO Nederland

 


08-08-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Hepke - Team Westland


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS