vrijdag 24 mei 2019
Top VvdM AmaVerde FlowerTrials 1 mei

Gietwatervoorziening glastuinbouw moet komende jaren robuuster worden

Gietwatervoorziening glastuinbouw moet komende jaren robuuster worden

Voor de glastuinbouw zijn de problemen volgens LTO Glaskracht Nederland nu nog beperkt, maar de aanhoudende droogteperiode van dit jaar laat volgens de organisatie wel zien dat zekerheid voor voldoende goed gietwater steeds belangrijker wordt. De komende jaren zal de gietwatervoorziening daarom robuuster moeten worden.

Voor de hand liggende maatregelen om dit voor elkaar te krijgen zijn extra berging van zowel eigen regenwater, als regenwater van andere bebouwing en bijvoorbeeld hergebruik van restwater van waterzuiveringen. Ook de energietransitie kan hierbij een rol spelen als door nieuwe technieken vocht uit de kaslucht wordt teruggewonnen door condensatie.

LTO Glaskracht Nederland zet zich in om de belemmeringen voor hergebruik van restwater op beleidsniveau weg te nemen. Binnen de EU gaan ook stemmen op om binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW) meer mogelijkheden te bieden voor alternatief watergebruik, 'fit for purpose', zonder dat het direct als verwerking van een afvalstof wordt gezien.

Voor de bedrijven of gebieden waar alternatieve gietwatervoorziening niet haalbaar is, zet LTO Glaskracht Nederland zich in voor het behoud van het gebruik van grondwater in combinatie met ontijzering of omgekeerde osmose.

 


06-08-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Lutgo HR verzamel


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS