vrijdag 22 maart 2019
Topbanner Kubo Dummen Orange Top Flower Trials

Nieuw boek over teelt van sneeuwklokjes

Nieuw boek over teelt van sneeuwklokjes

De teelt van sneeuwklokjes is een nieuw boek van de Bollenacademie in de serie boeken over bolgewassen en de bloembollensector. Het boek is geschreven door Frederieke Schilder met inbreng van telers en andere deskundigen. Met deze uitgave wordt de kennis op het gebied van het telen van sneeuwklokjes vastgelegd en beschikbaar gemaakt.

Het boek beschrijft in 40 pagina’s de teelt van sneeuwklokjes onder bomen en de teelt van sneeuwklokjes in de vollegrond. Naast de geschiedenis van het sneeuwklokje en een algemene beschrijving van de botanische kenmerken komt ook het belangrijkste sortiment aan bod. De teelt wordt beschreven van veredelen en vermeerderen tot oogst en verwerking. Daarbij komen belangrijke teeltaspecten als groeiomstandigheden, grondbewerking, bemesting, planten, gewasverzorging, ziekten en plagen aan de orde.

Stichting Bollenacademie is in 2016 gestart met het project Studiebol. In dit project wordt kennis vastgelegd en verspreid, gericht op zowel werkenden als studenten. André Hoogendijk, voorzitter van de Bollenacademie: “Er zijn al boeken verschenen over enkele grote teelten, waaronder De teelt van tulpen, De teelt van lelies en De teelt en broei van hyacinten. Ook zijn er thematische boeken uitgegeven, zoals De bloembollenketen en Ziekten en plagen bij bloembollen. Er is binnen het project echter ook aandacht voor de kleinere teelten. Dit boek over sneeuwklokjes is daar een mooi resultaat van. De teelt van sneeuwklokjes is een geheel nieuw boek dat een leemte vult op het gebied van de professionele teelt van sneeuwklokjes.”

De teelt van sneeuwklokjes is bedoeld voor ondernemers en werknemers in de bloembollensector, docenten en studenten in het groen onderwijs en voor andere geïnteresseerden. 


24-07-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

BoN


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS