zaterdag 23 februari 2019
Topbanner Kubo Floranews TOP

Hoofdlijnen klimaatakkoord uitdagend maar wel realistisch voor glastuinbouw

Hoofdlijnen klimaatakkoord uitdagend maar wel realistisch voor glastuinbouw

De dinsdag 10 juli gepresenteerde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord geven richting hoe Nederland de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren zal gaan terugdringen. In 2030 moet dit in Nederland zijn gehalveerd. Volgens voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, Sjaak van der tak, zijn de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord uitdagend, maar zeker realistisch voor de glastuinbouw.

Voor de glastuinbouw liggen er volgens LTO Glaskracht Nederland een aantal uitdagingen: een uitbreiding van zeventien naar vijftig aardwarmtebronnen, de aanleg van warmtenetten voor rest- en aardwarmte, voldoende externe CO2, jaarlijkse nieuwbouw van 300 hectare energiezuinige kassen en een gestructureerde gebiedsaanpak in alle glastuinbouwregio’s. De sector streeft hiermee naar een extra CO2-reductie van 1,8 Mton. Ten opzichte van de huidige CO2-uitstoot levert dit een totale reductie van 3,4 Mton op.

Deze uitdagingen liggen in lijn met de door LTO Glaskracht ingediende en vergaande voorstellen om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen, die eerder zijn vastgesteld in het visiedocument ‘Klimaatneutrale Glastuinbouw 2040’.

“Onze huidige energievoorziening vraagt om ingrijpende wijzigingen, maar de glastuinbouwondernemers zijn zich daar al lange tijd van bewust. Glastuinbouwondernemers zijn en blijven koplopers. In alle tuinbouwregio’s zijn ondernemers samen met warmtecoöperaties, gemeenten en provincies bezig de klimaatdoelstellingen te vertalen naar hun bedrijfsvoering. Om deze gedreven houding van de glastuinbouw verder vooruit te krijgen, is het behoud van de huidige stimuleringskaders én gerichte inzet en ondersteuning van de rijksoverheid voor warmtenetten en CO2-afvang noodzakelijk. Ook zijn de aanpassing van regelgeving en tariefstructuren voor energievoorziening dringend nodig”, aldus Van der Tak.

Na de zomer wordt het klimaatakkoord op basis van de hoofdlijnen verder uitgewerkt. De echte en stevige onderhandelingen over financiën, fiscaliteit en de uitvoering moeten dus nog plaatsvinden.

Dé hete hangijzers in de discussie zijn voor LTO Glaskracht de financierbaarheid, de tarieven en de energiebelasting. LTO Glaskracht gaat net als bij huishoudens voor volledige compensatie van de opgelegde kosten. ‘Als Den Haag mee gaat in onze uitgangspunten, is de glastuinbouwsector in 2040 vrij van fossiel’, meent Van der Tak.

 


11-07-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

BoN


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS