vrijdag 22 februari 2019
Floranews TOP Topbanner Kubo

De 5 vragen aan... Dick Oosthoek

De 5 vragen aan... Dick Oosthoek

Voor de mensen die je niet kennen, wie ben je en wat doe je?

Ik ben Dick Oosthoek en vervul op dit moment diverse functies in de glastuinbouw. Ik ben eigenaar van diverse glastuinbouwbedrijven in groente en sierteelt. Met diverse partners stuur in die bedrijven aan. Tevens ben ik voorzitter van de telerscooperatie XAnthu (snij-anthurium) en van de stichting promotie Anthurium. XAnthu wil door het verbinden van diverse partijen samen met haar leden, werken aan een hernieuwd beeld en positionering van de snij anthurium. Als primaire doelstelling hebben we “het rendement voor de aangesloten leden te verbeteren, niet uit macht maar door kracht”.

Dick Oosthoek

Wat maakt deze functie zo bijzonder?

XAnthu is een telerscoöperatie met een bijzondere samenstelling.
Waar normaal gesproken gelijk gestemden elkaar vinden en zich verenigen, zijn bij deze telersvereniging alle snij anthurium telers in Nederland en België vrijwillig lid geworden. Dit op basis van een initiatief van een aantal telers die gezamenlijk een onderzoek zijn gestart en een plan hebben geschreven, hierbij zijn alle telers betrokken en geïnformeerd. En daarmee hebben we 100% van het aanbod van snij-anthurium verenigd. XAnthu is in januari 2018 opgericht.

In de ledenbijeenkomsten komen we tot de ontdekking dat we heel snel naar elkaar toegroeien en meer en meer een gezamenlijke visie krijgen en wensen uit te rollen op diverse vlakken. Denk aan commercie, strategie, ICT, facilitair, logistiek.

We gaan dit nu verder uitwerken in onze jaarplannen. We zien dat we onze eerste kleine successen al boeken door gezamenlijk op te trekken en de leden meer en meer met elkaar te verbinden. Daarbij staat kennisdeling en vertrouwen hoog op de agenda.

De snij anthurium is de afgelopen jaren meer en meer een “rest” product geworden, dit heeft er toe geleid dat veel telers al zijn afgevallen en onze leden vaak het gevoel hebben met de rug tegen de muur te staan.

Het is goed om te constateren dat, nu we onze krachten bundelen, er bij onze leden weer nieuwe energie vrij te komt. Dit biedt perspectief voor ons als leden, en voor XAnthu.

Welk nieuws heeft jou de afgelopen tijd beziggehouden?

Ik verbaas me steeds opnieuw over de manier waarop Dhr Trump zijn land bestuurd. Ik ken hem niet persoonlijk, maar als ik kijk hoe hij uitvoer geeft aan beleid komt het op mij over dat hij vanuit macht zaken realiseert. Ik vraag me vaak af wat de houdbaarheid van deze manier van regeren is. Waar wij als Nederland altijd gewend zijn om te polderen
gaat hij met enorme energie door om vanuit zijn macht de zaken te regelen.
Ik denk dat hij nog geen goede vertaling en invulling heeft gevonden voor ons werkwoord “polderen” of misschien zit het wel gewoon niet in zijn genen. Waarschijnlijk komt dit ook wel omdat ik van nature liever een verbinder ben en graag de kracht van de samenwerking zoek. Dit werkt binnen onze bedrijven en ook binnen Xanthu volgens mij gewoon beter en is langer “houdbaar”.

Wat zou je graag nog willen oppakken of veranderen?

Ik vind dat we als primaire producenten, of het nu om sierteelt of groenten gaat, moeten stoppen met klagen over onze situatie. Ik zou graag zien dat we meer en meer de handen inéén slaan en onze producten op een goede manier verwaren door de keten heen naar de consument. Hierin zijn nog grote stappen te maken en is nog veel te winnen. Ik heb daar geen pasklaar antwoord of invulling voor, maar iedere stap tot samenwerking draagt hier naar mijn mening aan bij. We moeten als telers weer trots zijn op wat we doen en realiseren op de diverse vlakken.

XAnthu vormt hier, in ieder geval voor de telers van snij anthuriums, een goed middel voor.
Ik zou graag zien dat we vanuit XAnthu die trots weer bij onze leden gaan zien en door de keten heen ons product weer de waarde kunnen meegeven die het product en onze leden verdienen. 

Wat ga je dit weekend doen?

Ik mag in het weekend graag een balletje trappen en met vrienden de week eens stevig analyseren. Daarnaast vind ik dat mijn gezin ook de nodige aandacht verdient. Als het enigszins past probeer ik de weekenden dus te reserveren voor de zaken waar het echt om gaat. Tevreden zijn met wat we hebben en wat ons verbind en hiervan genieten als gezin en met vrienden.

Bron: www.FloraNews.com
06-07-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

VvdW Dames


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS