zondag 24 februari 2019
Topbanner Kubo Floranews TOP

LTO Glaskracht zeer teleurgesteld dat door ralstonia getroffen rozentelers niet gecompenseerd worden

LTO Glaskracht zeer teleurgesteld dat door ralstonia getroffen rozentelers niet gecompenseerd worden

LTO Glaskracht Nederland zegt zeer teleurgesteld te zijn in de antwoorden van minister Carola Schouten op Kamervragen met betrekking tot financiële schadeloosstelling voor rozenbedrijven die door het quarantaine-organisme Ralstonia solanacearum zijn getroffen.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) spreekt weliswaar haar begrip uit voor de situatie van de rozenkwekers, maar komt hen op geen enkele wijze tegemoet. Op basis van een Verordening van de Europese Commissie (702/2014) is compensatie in dergelijke gevallen mogelijk. Echter, elke lidstaat besluit zelf om in voorkomende gevallen getroffen bedrijven wel of niet te compenseren. Nederland kiest via de minister van LNV nu voor de lijn om getroffen bedrijven op geen enkele wijze tegemoet te komen. Voor enkele van de getroffen bedrijven heeft dit drama geresulteerd in bedrijfsbeëindiging.

LTO Glaskracht Nederland laat weten dat het onverteerbaar is dat in de kern gezonde bedrijven failliet gaan door een aantasting van een niet in Nederland voorkomend organisme en dat de nationale overheid daarbij niet compenseert.

In het kader hiervan brengt LTO Glaskracht Nederland het stelsel Groene Gewasbescherming actief bij de minister onder de aandacht.


13-06-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

BoN


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS