maandag 16 september 2019
FN TOP add FN TOP logo

Europees BTW-stelsel na 25 jaar op de schop

Europees BTW-stelsel na 25 jaar op de schop

Na 25 jaar gaat het Europese btw-stelsel op de schop. De nieuwe wetsvoorstellen staan in het btwactieplan en worden gefaseerd ingevoerd tussen 2019 en 2022. Evofenedex zet de belangrijkste wijzigingen voor internationaal ondernemende bedrijven op een rijtje:

Een van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe btw-systeem is de invoering van de CTP. Dit is de afkorting voor Certified Taxable Person, ofwel de 'gecertificeerd belastingplichtige'. Het is bedoeld om een onderscheid te maken tussen betrouwbare en minder betrouwbare ondernemers. De status van de gecertificeerd belastingplichtige is een belangrijk onderdeel van het nieuwe btw-actieplan. Veel vereenvoudigingsregels zullen alleen van toepassing zijn voor de gecertificeerd belastingplichtige.

AEO voordeel
Op basis van de huidige voorstellen weten we inmiddels dat elke ondernemer die voor douanedoeleinden AEO-gecertificeerd is, in ieder geval voor de btw ook kwalificeert als gecertificeerd belastingplichtige. Indien een AEO-certificering onmogelijk of onwenselijk is, kan de ondernemer zich toch als gecertificeerd belastingplichtige kwalificeren indien aan bepaalde eisen wordt voldaan. Dat doet hij door systematisch aan te tonen dat hij het proces goed onder controle heeft, geen ernstige of herhaaldelijk overtredingen heeft begaan en financieel gezond is. Indien een ondernemer eenmaal gecertificeerd is, geldt die status voor alle lidstaten. De EU gaat een database aanleggen waarin men alle gecertificeerde belastingplichten opneemt.

Intra-Unie leveringen
In de huidige btw-systematiek wordt een levering van goederen door een Nederlands bedrijf aan bijvoorbeeld een Duits bedrijf gezien als een intracommunautaire transactie. De goederen moeten dan daadwerkelijk Nederland verlaten. De ondernemer in Nederland verricht een intracommunautaire levering in Nederland en de Duitse ondernemer een intracommunautaire verwerving in Duitsland. Dit systeem van twee prestaties (levering en verwerving) komt te vervallen.
Daarvoor in de plaats komt de ‘intra-Unie’ levering. Deze intra-Unie levering is in wezen gelijk aan een levering binnen Nederland, waarbij de leverancier de Nederlandse btw in rekening moet brengen.

Btw van land koper op factuur
Wat anders is bij een intra-Unie levering is dat de Nederlandse leverancier dan de btw in rekening brengt van het land waar de afnemer is gevestigd. In het voorbeeld dient de Nederlandse ondernemer dan Duitse btw in rekening te brengen. Dit heeft uiteraard een enorme impact op de cash flow van de leverancier omdat deze ondernemer nu op basis van het huidige systeem het 0% btw-tarief mag hanteren voor dergelijke leveringen. Bovendien moet de Nederlandse leverancier goed op de hoogte zijn van alle btw-tarieven van de andere lidstaten om zo het juiste btw-tarief in rekening te kunnen brengen.

Uitzondering
Er is echter één uitzondering. Als zowel koper als verkoper gecertificeerd zijn, treedt de verleggingsregeling in werking. De verkoper verlegt de btw naar de koper in de andere lidstaat. De koper is dan verantwoordelijk voor een correcte afdracht van de nationale btw. Daarmee ontstaat uiteraard een enorme afhankelijkheid bij de verkoper van zijn koper. De status van de koper gaat dan immers bepalend zijn voor de cash flow bij de verkopende partij.

bron: Evofenedex 


13-06-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

10


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS