maandag 20 mei 2019
Top VvdM AmaVerde FlowerTrials 1 mei

Uitbreidingsplannen bloembollentelers met bijna een kwart gedaald

Uitbreidingsplannen bloembollentelers met bijna een kwart gedaald

Het percentage bloembollentelers dat wil uitbreiden is gedaald met 5,3 procent. In 2016 was nog bijna 20 procent bereid om uit te breiden, eind 2017 was dit nog maar 14,5 procent. Het aantal stoppers is ongeveer gelijk gebleven. Dit blijkt uit de jaarlijkse BloembollenScanner van AgriDirect die eind 2017 heeft plaatsgevonden.

In de periode 2012 t/m 2015 was nog een stijgende trend te zien bij het percentage uitbreiders, maar vanaf 2016 lijkt deze trend zich te keren. Voor de tweede keer op rij daalt het aantal uitbreiders namelijk. Het percentage uitbreiders is met 25 procent het grootst bij hyacintentelers. De lelietelers zijn met 13,8 procent het minst bereid om hun bedrijf uit te breiden.

Stoppers blijven stabiel
Het percentage stoppers is met 8,1 procent nagenoeg hetzelfde gebleven ten opzichte van 2016. Het aantal bedrijven dat wil stoppen of langzaam wil afbouwen is het hoogst bij de narcissentelers. De minste bloembollentelers met beëindigingsplannen bevinden zich onder de krokustelers.

Daling percentage opvolgers
Op eenderde van de Nederlandse bloembollenbedrijven rekent men op een opvolger. Daarmee ligt het percentage iets lager dan in 2016. Op 19,5 procent van de bedrijven staat ook daadwerkelijk al een opvolger klaar om het stokje over te nemen, op 13,7 procent van de bedrijven is de opvolger reeds in de maatschap opgenomen. 

Reactie van René le Clercq, voorzitter van ketenorganisatie KAVB:
“We zien dat de markt voor droogverkoop stabiel is en dat er in snijtulpen afgelopen jaren flink is uitgebreid. In snijtulpen verwachten we komende jaren nog meer uitbreiding, wat ook gestaafd wordt door het recent verschenen rapport van de Rabobank. Voor de lelietelers was het afgelopen jaar echter een stuk ingewikkelder. Lelie is een gewas dat hoge pieken maar ook diepe dalen kent. Ondanks enkele tegenslagen in de teelt was er afgelopen jaar toch nog sprake van een ruim aanbod. Dat had een negatief effect op de prijsvorming. Dit werd verergerd door de problemen met de export van leliebollen naar China. De handel heeft een flinke klap gekregen, wat in de hele keten wordt gevoeld. China is en blijft een belangrijke markt voor onze sector, maar de lelieteelt maakt nu een pas op de plaats. Dat blijkt ook uit de resultaten van dit onderzoek.”

 


07-06-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Lutgo HR verzamel


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS