dinsdag 23 juli 2019
Top VvdM OZ Export via TFC TOP BLUEROOTS

Hoogheemraadschap van Delfland en Royal Brinkman bundelen kennis

Hoogheemraadschap van Delfland en Royal Brinkman bundelen kennis

Royal Brinkman heeft haar digitale service- en onderhoudstool Service Engine ook inzetbaar gemaakt voor taken en keuringen die het gevolg zijn van de Zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven. De watermodule brengt de eigen expertise samen met die van Hoogheemraadschap Delfland en geeft telers handvatten om aan de nul-emissie waterstromen te voldoen.

De tool is ontwikkeld met als doel om de teler meer inzicht te geven in het service & onderhoud dat plaatsvindt in het bedrijf. Vanaf 1 januari 2018 geldt een zuiveringsplicht voor afvalwater uit de glastuinbouw. Het drain(age)water moet vanaf die datum worden gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen voordat het water wordt geloosd. Vanaf 2027 geldt een (nagenoeg) nul-emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Met de Service Engine watermodule wordt de teler tijdig herinnert aan taken, waardoor deze doelstelling dichterbij komt.

Erik Groen, adviseur bij Hoogheemraadschap van Delfland: ”De teler geeft zelf aan welke preventieve taken hij wil toevoegen aan de Service Engine. Dit zijn bijvoorbeeld de visuele controle van kraansets en bassins op lekkages, maar ook regelmatige controle van glasopstanden en onderbemaling. Op deze manier worden belangrijke taken geagendeerd en niet vergeten.”

Stef de Jong, productspecialist en accountmanager Digital Tools van Royal Brinkman: “De samenwerking met Hoogheemraadschap is een doorontwikkeling van de Service Engine. Telers krijgen de optie om de watermodule in de Service Engine te implementeren. Royal Brinkman is ambitieus om de Service Engine verder door te ontwikkelen en ook wereldwijd te introduceren.”

 


01-06-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

10


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS