zondag 20 januari 2019
Beekenkamp Deliflor Topbanner Kubo

Rabobank voorspelt groei afzet en groei risico tulp

Rabobank voorspelt groei afzet en groei risico tulp

Het gaat goed met de tulpensector; Nederlandse bedrijven domineren de veredeling, de teelt, de broei en de handel, en de markt voor de tulp als bloembol is stabiel. Toch is niet alles rooskleurig, aldus het vandaag verschenen rapport van de Rabobank Tulpenmanie of tulpenbranie.

Momenteel bedraagt de totale snijtulpenverkoop in Europa 3,3 miljard stelen. Daarvan worden er 2,4 miljard in Nederland gebroeid en 900 miljoen stelen in het buitenland, zo is te lezen in het rapport. De aantallen zijn de laatste jaren sterk toegenomen. De markt voor de tulp als bloembol is stabiel en er is een goed perspectief voor de tulp als snijbloem. De wereldwijde afzet kan tot 2023 groeien met 1 miljard stelen per jaar.

Belangrijkste voorwaarden voor de groei van de markt voor tulpen zijn een beter kwaliteitsbesef, meer nadruk op duurzame productie en voldoende beschikbaarheid van goede grond.

Schaalvergroting zet door

De schaalvergroting in teelt, broei en handel zet door. Zo ook de trend naar grotere broeibedrijven. Vooral supermarkten kiezen voor bedrijven die hun gehele vraag kunnen organiseren.

Volop uitdagingen

Hoewel de tulpensector een sector is met perspectief, ziet de Rabobank nog volop uitdagingen. De belangrijkste uitdaging voor teeltbedrijven is een forse verduurzaming van de teelt. Duurzaamheidsdoelstellingen raken uit beeld door intensivering, terwijl er juist meer aandacht voor nodig is. Voor broeibedrijven is de voorziening van de juiste bollen het belangrijkst. Veranderingen in consumentenvoorkeuren en duurzaamheidseisen gaan snel. Ook voor voorspelling van het rendement is het belangrijk tijdig inzicht te hebben in de bollenkraam.

Opvolging geen vanzelfsprekendheid

Er zijn in de sector veel bedrijven zonder bedrijfsopvolger. De gemiddelde leeftijd van het bedrijfshoofd is al vrij hoog en er is vaak geen opvolger binnen de familie. Overname en opvolging zijn dus geen vanzelfsprekendheid meer. Ondernemers dienen daarom de bedrijfsontwikkeling los te zien van hun persoonlijke situatie, aldus het Rabobankrapport 'Tulpenmanie of tulpenbranie'.

 


16-05-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

VvdW Lutgo


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS