dinsdag 21 mei 2019
FlowerTrials 1 mei Top VvdM AmaVerde

ABN AMRO positief over komende jaren voor sierteelt

ABN AMRO positief over komende jaren voor sierteelt

ABN AMRO verwacht dat de particuliere bestedingen in Nederland de komende twee jaar toenemen. Samen met een hoog consumentenvertrouwen in zowel Nederland als Europa en een lage werkloosheid, ziet het er de komende jaren gunstig uit voor de sierteelt de komende twee jaren. Dit is te lezen in de vandaag verschenen sectorprognose van ABN AMRO voor de agrarische sector.

Een gunstige prognose voor de sector, waarbij de enige onzekerheid volgens de bank schuilt in de naderende Brexit. Deze vormt een risico voor de sierteelt en dit risico zit hem vooral in de vele onduidelijkheden die hieromheen nog heersen. "Zien we met de Brexit de terugkeer van de fytosanitaire keuring; de onderzoeken om vast te stellen dat er in de planten en bloemen geen ziekten aanwezig zijn? Nemen de douaneformaliteiten toe? En zo ja: is er dan voldoende capaciteit om dit soepel te laten verlopen?" Op deze vragen is nu nog geen antwoord, maar ze hangen de sector boven het hoofd.

Vooralsnog verwacht ABN AMRO een stijging van de volumes voor de sierteeltsector in 2018 en 2019. Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat sierteeltproducten prijselastisch zijn. Stijgen de consumentenbestedingen? Dan kopen consumenten ook meer bloemen en planten.

ABN AMRO verwacht gunstige jaren sierteelt

Niet alleen de hogere koopkracht zorgt voor een volumestijging. Het wordt steeds duidelijker dat groen een goed effect heeft op mensen. Het zorgt voor een hogere mate van welbevinden en dat zou tot een hogere productiviteit, minder stress en minder ziekteverzuim leiden. Dit is reden voor werkgevers om te investeren in groen op kantoor. Ook in de publieke ruimte wordt groen steeds belangrijker. Nu steden groter worden doordat steeds meer mensen naar de stad trekken, is groen nodig voor het welzijn van mensen (denk aan beheersen van waterafvoer, biodiversiteit en fijnstof). In architectuur wordt groen dan ook steeds meer geïntegreerd in gebouwen.

 

Bron: www.FloraNews.com
Leandra de Boef | 04-04-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Tussen Schoneveld FT


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS