vrijdag 24 mei 2019
Dummen Orange Top Flower Trials Top VvdM AmaVerde

Werkgeverslijn bewijst toegevoegde waarde

Werkgeverslijn bewijst toegevoegde waarde

LTO Glaskracht Nederland heeft samen met gelieerde sectororganisaties ‘Goed Werkgeverschap’ hoog in het vaandel staan. Daarom is de werkgeverslijn land- en tuinbouw ingericht. De werkgeverslijn, heeft onlangs haar resultaten bekend gemaakt.

Agrarische ondernemers stelden in 2017 in totaal 4.285 vragen over werkgeverschap. Daarnaast ontving de Werkgeverslijn ruim 350 deelnemers bij bijeenkomsten en volgden meer dan 600 ondernemers een webinar om hun kennis over werkgeverschap online bij te spijkeren.

De meeste vragen die de Werkgeverslijn in 2017 kreeg, gingen over de cao Glastuinbouw en de cao Open Teelten. Daarnaast stelden veel ondernemers vragen over arbeidsduur en beloning van medewerkers.

werkgeverslijn

“In 2016 waren er nog iets meer vragen dan nu, maar dat was dan ook een jaar waarin er enorm veel veranderde in de wetgeving en cao’s”, vertelt Diana Eleveld van de Werkgeverslijn. Dat het aantal vragen in 2017 desondanks bijna net zo hoog ligt, laat volgens Eleveld zien dat de naamsbekendheid van de Werkgeverslijn door de jaren heen flink gegroeid is. “We merken dat steeds meer ondernemers weten dat ze bij ons terecht kunnen.”

Alle agrarische werkgevers kunnen door een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt gratis gebruik maken van de diensten van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. De diensten van de Werkgeverslijn worden steeds breder en richten zich niet meer alleen op het telefonisch beantwoorden van vragen. De website, met filmpjes, achtergrondinformatie, tools en personeelsinstrumenten trok meer dan 105.000 bezoekers. Ook nam het aantal deelnemers aan webinars toe met 37%. Maar liefst 634 mensen melden zich aan voor deze online seminars van de Werkgeverslijn in 2017. Steeds meer agrarisch ondernemers ontdekken deze nieuwe manier om online hun kennis over werkgeverschap bij te spijkeren.

LTO Glaskracht Nederland is bijzonder tevreden over de wijze waarop de mensen van de werkgeverslijn hun rol invulling geven en de ondernemers in de glastuinbouw van dienst zijn. In een onlangs gehouden ledenenquete waardeerden de leden de werkgeverslijn met een 8. 

 

Bron: www.werkgeverslijn.nl
23-03-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Tussen Schoneveld FT


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS