vrijdag 24 mei 2019
Top VvdM AmaVerde Dummen Orange Top Flower Trials

Leerling- en studentenaantallen (v)mbo-groen in 2017 licht gedaald

Leerling- en studentenaantallen (v)mbo-groen in 2017 licht gedaald

De nieuwe leerlingenaantallen en studentenaantallen voor het (v)mbo-groen zijn bekend. Deze worden elk jaar op 1 oktober gepeild bij de scholen. Het totaal aantal leerlingen en studenten op de AOC’s daalde licht.

In het mbo steeg het aantal BBL studenten iets. Nu de economie weer op stoom komt, neemt de vraag naar BBL’ers weer toe. BBL studenten gaan tijdens hun opleiding al aan de slag bij een werkgever. Het aantal BOL studenten in het mbo-groen nam iets af.

De afname van het aantal vmbo-groen leerlingen valt mee, gezien de landelijke trend. Landelijk daalt het aantal vmbo-leerlingen, door regionale krimp en omdat ouders hun kind liever op de havo zien.

Bekijk hier de cijfers van de afgelopen 12 jaar op de website van Groen Onderwijs.


 

Bron: www.floranews.com
28-02-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Lutgo HR verzamel


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS