zondag 20 januari 2019
Floranews TOP Beekenkamp Deliflor

VBW wijzigt promotie ondersteuning leden

VBW wijzigt promotie ondersteuning leden

VBW (Vereniging Bloemist Winkeliers) heeft besloten de ondersteuning van haar leden op gebied van promotie over een andere boeg te gooien. Eén van de direct in het oog springende wijzigingen is het verdwijnen van het Mijn Bloemist magazine.

In de afgelopen periode heeft VBW in overleg met bloemisten en strategische partners de promotie-ondersteuning geëvalueerd. Hierbij heeft het de conclusie getrokken dat het huidige ‘Mijn Bloemist’-programma in het algemeen en het Mijn Bloemist-magazine in het bijzonder, in de afgelopen jaren wel geleid hebben tot meer marktgerichtheid in de branche, maar dat het onvoldoende bijgedragen heeft aan het hoofddoel: het vergroten van de afzet. Met name in het magazine zijn grote financiële investeringen gedaan, maar uiteindelijk met te weinig resultaat.

                          

Nieuwe insteek promotie
In het afgelopen jaar is er diepgaand onderzoek gedaan naar de verschillende typen consumenten en bekeken hoe zij het liefst bloemen en planten en kopen. In totaal zijn er 7 consumentgroepen te onderscheiden, waarvan er 2 uitspringen voor bloemisten: de ‘Stijl-klant’ en de ‘Gezelligheid-klant’. Om deze groepen goed te kunnen bereiken gaat VBW nadrukkelijker inzetten op persoonlijke/lokale ondersteuning. Via STAP (Strategische Analyse en Plant) helpt de organisatie haar leden om hun verzorgingsgebied in beeld te brengen. Op basis wordt met elkaar bepaald welke klantgroep de bloemist wil gaan bedienen en hoe dit te bereiken.

Mijn Bloemist
Omdat vanaf heden meer ingezet wordt op persoonlijke ondersteuning en minder op massacommunicatie, zal Mijn Bloemist minder breed ondersteund worden. De social media-kanalen van Mijn Bloemist blijven actief, evenals de website en de maandelijkse nieuwsbrief. Het Mijn Bloemist-seizoensmagazine zal echter per direct verdwijnen.

VBW geeft aan aansluitend op beide consumentendoelgroepen dit jaar samen met partners wel een campagneprogramma te blijven bieden, waarbij aandacht is voor het (K)anjerboeket, een voorjaarscampagne, een zomercampagne en oktober=woonmaand.
 

Bron: www.FloraNews.com
Leandra de Boef | 05-02-18 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

VvdW Lutgo


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS