maandag 20 mei 2019
FlowerTrials 1 mei Top VvdM AmaVerde

Gemiddeld inkomen siertelers goed in 2017

Gemiddeld inkomen siertelers goed in 2017

Volgens de inkomensraming 2017 van Wageningen Economic Research halen siertelers dit jaar gemiddeld gezien een goed inkomen uit het bedrijf.

Op de pot- en perkplantenbedrijven is er een verdere toename te zien van het resultaat, dankzij hogere opbrengstprijzen. Het inkomen uit bedrijf is in deze sector sterk gestegen. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidskracht wordt voor 2017 geraamd op ongeveer 220.000 euro; een stijging van circa 50.000 euro ten opzichte van vorig jaar.

De toename van de omzet door goede prijsvorming overtreft ruimschoots de toename in kosten van arbeid, energie en plantmateriaal. Voor de pot- en perkplantenbedrijven ligt het gemiddelde inkomen voor het vierde jaar op rij boven de ton. De bandbreedte tussen de beste en de minst presterende bedrijven is daarbij onverminderd groot.

Het inkomen dat snijbloementelers uit hun bedrijf halen dit jaar is stabiel, met een lichte plus. Naar verwachting blijft het gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidskracht nagenoeg gelijk ten opzichte van 2016; een stijging van 4.000 euro naar 146.000 euro. Zowel de opbrengsten als de kosten zijn met een kleine 3% gestegen. Rondom het gemiddelde zien we grote verschillen tussen bedrijven.

De bloembollentelers halen een prima inkomen door stabiele markt. Het inkomen uit bedrijf wordt voor het jaar 2017 geraamd op ongeveer 140.000 euro per onbetaalde aje. Door de balans tussen vraag en aanbod is de prijsvorming van de bloembollen goed en blijft het inkomen op een prima niveau.

 


19-12-17 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Lutgo HR verzamel


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS