vrijdag 19 oktober 2018
Top FN Top Banner VvdM Deliflor oktober

Oplossing stapelen Deense karren in zicht

Oplossing stapelen Deense karren in zicht

Op 5 december is de sectorale taskforce Deense karren bijeengekomen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Tijdens dit overleg hebben de ondernemers hun oplossingen gepresenteerd voor het wegnemen van de onaanvaardbare risico’s bij het werken met gestapelde karren.

De Inspectie SZW heeft aan geen van de oplossingen een definitieve goedkeuring gegeven, maar heeft aandachtspunten meegegeven waarmee rekening moet worden gehouden in de noodzakelijke doorontwikkeling van de oplossingen.

De Inspectie SZW sprak waardering uit voor de constructieve aanpak vanuit de betrokken partijen en benadrukte dat het de verantwoordelijkheid van de sector zelf is om passende maatregelen te treffen, maar dat zij graag bereid blijft mee te denken.

Op 18 december komt de taskforce weer bij elkaar om vervolgens op 27 februari 2018 de aanpassingen aan de Inspectie SZW te kunnen presenteren.

De sectorale taskforce Deense karren bestaat uit leden van LTO Glaskracht Nederland, Stigas, leveranciers, handel en retail.

In de tussenliggende periode adviseert LTO om de door Stigas gepubliceerde lijst van tussenmaatregelen aan te houden:

  • Controleer aanwezig materiaal op defecten (ongelijke leggers, kapotte staanders etc.)
  • Geef instructies over veilig gebruik
  • Rijd alleen op egale vloeren
  • Zie bij stapelen erop toe dat het onderstel op vier staanders steunt
  • Zorg ervoor dat er tijdens het rijden met gestapelde Denen geen medewerkers in de buurt zijn
  • Draag een veiligheidshelm NEN-EN 14052, veiligheidsschoenen (norm EN ISO 20345, minimaal klasse S1) en werkhandschoenen.

 


06-12-17 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

DummenOrange


Overig nieuws2018 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS