maandag 24 juni 2019
Bakker.com via TFC FN TOP add

Voormalig directeur ZLTO Elies Lemkes-Straver benoemt tot lector duurzaam produceren in agrofoodsector

Voormalig directeur ZLTO Elies Lemkes-Straver benoemt tot lector duurzaam produceren in agrofoodsector

Voormalig algemeen directeur van ZLTO (Zuidelijke Land -en tuinbouworganisatie), Elies Lemkes-Straver, is door de HAS Hogeschool vanaf 1 februari 2018 benoemt tot lector van het nieuwe lectoraat Duurzaam Produceren in de agrofoodsector. Het lectoraat legt primair de verbinding tussen het onderwijs, het werkveld en praktijkgericht onderzoek op het gebied van het duurzaam produceren van voedsel zowel nationaal als internationaal. Daarbinnen richt het lectoraat zich specifiek op 3 thema’s: het tegengaan van voedselverspilling, de verduurzaming van voedselprocessen en het sluiten van kringlopen.

 Elies Lemkes studeerde Sociale Geografie   aan de universiteit Utrecht en studeerde af   op de vakgebieden planologie en regionale   economie. Van 2012 tot 2018 heeft ze   gewerkt als Algemeen directeur ZLTO, NCB   Ontwikkeling en NCB Participaties BV. Elies   heeft in haar tijd bij ZLTO een impuls   gegeven aan innovatie in de sector. Ze heeft   de buitenwereld binnengebracht bij ZLTO en   ZLTO zichtbaar gemaakt in de buitenwereld.   Ook bij NCB heeft zij vernieuwingen   doorgevoerd. 

 Daarvoor had zij haar sporen verdiend als   directeur van de stichting Brainport en van   Brainport Development in Eindhoven waar zij   Brainport (inter)nationaal op de kaart zette.   Ze vervulde diverse onderzoeks- en   ontwikkelfuncties op het snijvlak van onderwijs, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Het hart van het lectoraat wordt gevormd door docenten en docent-onderzoekers binnen de opleidingen Milieukunde, Voedingsmiddelentechnologie en International Food & Agribusiness.

Elies kijkt ernaar uit starten als lector Duurzaam Produceren: “Ik ben enthousiast en zeer gemotiveerd om als lector Duurzaam Produceren van start te gaan. De maatschappelijke relevantie is actueler dan ooit: werken aan een duurzame omgeving voor mens, natuur en dier. Dat vergt meer dan voorheen samenwerking tussen verschillende disciplines binnen en tussen de agrofood en hightech en in dialoog met de maatschappij. Op dit gebied is er veel dynamiek en energie. De uitdaging is om vanuit dit lectoraat met de kennis, ervaring en onderzoeksambities, betrokken docenten, onderzoekers en enthousiaste studenten belangrijke toegevoegde waarde te leveren. De professionaliteit, gedrevenheid en internationale blik, in combinatie met de focus op de praktijk en het stimuleren van ondernemerschap in brede zin, maakt de HAS bij uitstek de plek om te werken aan deze maatschappelijke uitdagingen en te kunnen bijdragen aan het waar maken van ambities.”
 


30-11-17 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

10


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS