vrijdag 14 december 2018
KUBO via TFC Floranews TOP

Verlagen importheffingen Turkije voor sierteelt dichterbij

Verlagen importheffingen Turkije voor sierteelt dichterbij

Dinsdag 3 oktober 2017 ondertekende Lucas Vos namens Royal FloraHolland een samenwerkingsovereenkomst met de voorzitters van de Turkse belangenorganisaties van de kwekers en exporteurs. De ondertekening was tevens het startschot voor onderhandelingen over het wegnemen van de Turkse handelsbarrières. Verwacht wordt dat het daadwerkelijk verlagen van de importheffingen nog een klein jaar op zich laat wachten.

Turkije heeft grote ambities. Het land heeft zich ten doel gesteld om in 2023 - het jaar dat de republiek 100 jaar bestaat - in de top 10 van grootste economieën van de wereld te staan. Als het om de sierteeltsector gaat delen Royal FloraHolland en Turkije dezelfde visie en strategie. Turkije wil de eigen sierteeltsector professionaliseren, de productie verbreden en de sierteeltexport opstuwen naar 500 miljoen euro in 2023, een toename van 85%.

 Royal FloraHollands strategie van Flowering   the World is erop gericht om de markt voor   leden-kwekers en klanten internationaal te   verruimen. De Turkse sierteeltsector heeft   alles in zich om aan die strategie een   onmiskenbare bijdrage te leveren: een goed   teeltklimaat voor nagenoeg alle producten,   voldoende ruimte voor nieuw productieareaal, een volwassen retailkanaal en een exportmarkt van 56 landen en 1,5 miljard consumenten op maximaal 4 uur vliegafstand.

Turkse belangenorganisaties gaan voor verlaging importheffingen
De importbeperkende maatregelen van Turkije vormen feitelijk de enige obstakels in realisatie van de doelstellingen van zowel de Turkse sierteeltsector als van Royal FloraHolland. Met het ondertekenen van de letter of intent is een eerste, grote stap gezet in het slechten van die barrière. Monique Heemskerk, manager Turkije/Eurasia: 'We hebben in de afgelopen jaren met overtuiging gekozen voor een sectorale aanpak in de bewerking van Turkije en Eurasia. Door een nauwe samenwerking op te zetten met de Turkse belangenorganisaties blijven we als Royal FloraHolland weg van de politiek en maken we de Turkse sierteeltsector tot een bondgenoot.' Een aanpak die vruchten afwerpt.

De Turkse belangenorganisaties onderschrijven inmiddels dat het verlagen van handelsbarrières voorwaardelijk is voor de groei van de Turkse sierteeltsector. De eerste intensieve onderhandelingen hierover werden op 3 oktober 2017 door Lucas Vos, Monique Heemskerk en de voorzitters van de Turkse belangenorganisaties met de betrokken ministers gevoerd. Beide Turkse belangenorganisaties verwachten dat het daadwerkelijk verlagen van de importheffingen nog een klein jaar op zich laat wachten. Dat lijkt reëel getuige het feit dat de Turkse overheid de gezamenlijke projecten die Royal FloraHolland samen met de Turkse sierteeltsector opgezet heeft, ondersteunt en subsidieert.

bron: Royal FloraHolland

 


16-10-17 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

Oxalis website


Overig nieuws2018 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS