dinsdag 23 juli 2024
FN TOP add Beurs agenda sierteelt

Vijf sterke voorbeelden om de toekomst van de sierteelt mee veilig te stellen

Vijf sterke voorbeelden om de toekomst van de sierteelt mee veilig te stellen

‘Het tempo van verandering van de sierteeltsector moet gelijk op gaan lopen met de rest van de economie. De tien uitdagingen van ons vorige congres worden zeker herkend, maar er zijn nog vele collega’s die niet weten wat zij er mee aan moeten.’ Berry Philippa, voorzitter van Blooming Breeders wil met het project vooral verbinden.

‘Na de analyse van recente sectorstudies en de brainstormsessies van afgelopen
maart willen wij nu de concrete aanpak van de uitdagingen op vijf terreinen delen.
Daarvoor hebben wij vijf sprekers uitgenodigd. Aan het einde van het congres wil
ik daar één beginselverklaring voor de sector uit destilleren.’

De deelterreinen waar de grootste kansen liggen om de uitdagingen het hoofd te
bieden zijn: marketing, samenwerking, duurzaamheid, cross-overs en de consument.
‘De Nederlandse sierteelsector heeft vele sterktes, maar helaas ook zwaktes. Wij zijn
ervan overtuigd dat met het uitbouwen van de sterktes de zwaktes makkelijk
overwonnen kunnen worden. Daarbij blijkt wel dat gebrekkige onderlinge
samenwerking een van de belangrijkste zwaktes is om te overwinnen.’
‘Daarnaast zien we dat het marketingbudget, en zelfs de kennis over marketing
beperkt is. Dat de excellente kennis van en focus op productie en logistiek niet
bevorderlijk zijn voor ‘out of the box’-denken. En dat innovatie op het gebied van
toekomstbestendig produceren en het ontwikkelen van een bredere basis nog veel
groter kan.’

Concrete voorbeelden
Op het congres van 22 september laten wij mensen aan het woord die concrete
voorbeelden zullen geven van het inslaan van ándere wegen. Op het gebied van
marketing gaat dat om beleving en emotie. Een veredelaar en een handelaar
presenteren hoe zij ‘de keten omdraaien’. Helias Andriessen van de Universiteit van
Amsterdam vertelt hoe hij biodegradable plastic maakt van planten . . . voor een
potplantentray. Wij hebben een verrassing voor u bij het onderwerp cross-over.
Tenslotte zal een spreker van Albert Heijn ons uitleggen hoe zij willen leren te
produceren voor de klant.

Kern van de zaak
‘Uiteindelijk gaat het om het kweken van een nieuw gevoel over de toekomst.’ Philippa:
‘De Nederlandse sierteeltsector doet een aantal dingen héél erg goed. Maar wij denken
dat die door omstandigheden niet voldoende uit de verf komen. Met de blik naar binnen gekeerd wordt dat niet beter. Het is essentieel dat de sector zich openstelt voor
inzichten uit andere sectoren, op het gebied van bedrijfsvoering, creativiteit en
klantenbinding. De voorstelling van hoe het zou moeten mag niet gehinderd worden
door bestaande praktijken. Op 22 september proberen wij die luiken open te zetten.’

Ook deelnemen? Graag!
In december namen zo’n 300 belangstellenden deel aan het congres. Daarna is de
belangstelling alleen maar gegroeid. Inmiddels bereiken wij zo’n 800 leidinggevenden
uit alle geledingen van de sector. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u ook
belangstelling hebt deel te nemen. Ga dan naar www.bloomingthefuture.org.

Het programma
14.15 Ontvangst, inschrijving, koffie
15.00 De sierteelt in beweging
15.25 Vijf voorbeelden uit de praktijk
• Aandacht trekken – Marketing: Marcel Jansen (Strom)
• Partnerschap bouwen – Samenwerking: Peter van de Pol/Hendrico de
Brabander (Schoneveld Breeding/Noviflora)
• Toekomstbestendig produceren – Duurzaamheid: Helias Andriessen
(Plantics)
• Basis verbreden – Cross-overs: verrassing
• Klanten Binden – Consument: Annet Langeslag (Albert Heijn)
17.00 Conclusies en afsluiting
17.15 – 18.30 Borrel en netwerken

Het congres van Blooming The Future; Sierteelt in Beweging vindt plaats op 22
september, vanaf 14.15 uur. Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Straatweg 25,
Breukelen.  

Bron: www.bloomingbreeders.nl/
11-09-15 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2407Groen-DirektNajaarsbeurs


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS