dinsdag 23 juli 2024
Beurs agenda sierteelt FN TOP logo

Nieuwe cao Groothandel in Bloemen en Planten

Nieuwe cao Groothandel in Bloemen en Planten

CNV Vakmensen heeft de nieuwe cao Groothandel in Bloemen en Planten getekend. FNV heeft dit niet gedaan, maar om tot een akkoord te komen is slechts 1 werknemerspartij nodig. Met de ondertekening door CNV Vakmensen is er dus een nieuwe cao. Deze geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023 tot 1 oktober 2024. Lees verder...

In de maand augustus legde CNV het onderhandelingsresultaat met de werkgevers in de groothandelssector, verenigd in de VGB, ter stemming aan de leden voor. Met een krappe meerderheid hebben de leden van CNV Vakmensen vóór dit onderhandelingsresultaat gestemd. De leden van FNV stemden met een krappe meerderheid juist tégen. Het gebeurt vaak, maar het kan dus voorkomen dat de ledenraadplegingen van CNV en FNV een andere uitkomst hebben. Bij een negatieve uitslag geven wede bonden elkaar dan de gelegenheid er bij de leden op terug te komen voordat we een definitieve uitslag aan de werkgevers melden. Zo ook nu. FNV heeft haar leden opnieuw geïnformeerd en geraadpleegd maar dat heeft niet tot een andere uitkomst geleid, hoe gering het verschil ook was.

CNV Vakmensen tekent de nieuwe cao
Om tot een akkoord te komen heeft de werkgever maar 1 werknemerspartij nodig. In goed overleg met de FNV collega’s is besloten dat CNV Vakmensen de cao tekent, waarna deze van kracht wordt voor alle medewerkers in de sector. Dat deed men pas nadat de werkgevers hadden toegezegd geen wijziging aan te brengen in de samenstelling van de sociale partners, waarmee zij overleg voeren. FNV kan dus ‘gewoon’ haar werk blijven doen en beiden blijven samen optrekken voor een beter arbeidsvoorwaardenklimaat in deze sector.

De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht op 1 juli 2023 in en loopt tot 1 oktober 2024. Omdat er afspraken in staan die er echt toe doen (denk aan het nieuwe loongebouw, de verhoging van het salaris en de reiskosten) is men blij dat dit na de ondertekening allemaal kan doorgaan. Bovendien kan er nu een algemeen verbindend verklaring bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden aangevraagd, waardoor álle medewerkers in de sector ervan kunnen profiteren.
 


Redactie Floranews | 27-09-23 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

2407Plantarium2024


Overig nieuws2024 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS