dinsdag 20 augustus 2019
FN TOP add Top VvdM OZ Export via TFC

Ketenpartners starten onderzoek naar sluiten keten voor folieverpakkingen

Ketenpartners starten onderzoek naar sluiten keten voor folieverpakkingen

Attero, TUSTI, TU Eindhoven, Dow Benelux, Oerlemans Packaging en Pokon Naturado hebben als consortium de handen ineen geslagen voor technologisch onderzoek naar een gesloten plasticfolieketen waardoor uiteindelijk de vraag naar virgin plastics afneemt. Het onderzoek is vorm gegeven in het project ProLiFeX: “Postconsumer Recycling Of L(L)DPE in Flexible EXtrusion”. Ieder zal vanuit zijn eigen rol in de waardeketen de benodigde expertise inbrengen.

Maar liefst 30 tot 40 procent van het plastic verpakkingsafval van huishoudens bestaat uit folies. Recycling van plasticfolie is technisch en organisatorisch zeer complex. Nieuwe folieverpakkingen worden vrijwel altijd uit virgin plastics gemaakt. De uitdagingen zitten op verschillende plekken in de waardeketen: het borgen van een constante aanvoer vanuit de afvalstroom, het verwijderen van stoorstoffen, het adequaat aanpakken van heterogeniteit in de nieuwe folies, en het economisch rendabel maken van deze recycling. Om voor deze uitdagingen een oplossing te vinden is samenwerking tussen ketenpartners cruciaal.

Het onderzoek kent drie doelstellingen:

Ontwikkeling van een competitieve granulaatstroom van constante en voldoende hoge kwaliteit
Attero zal plasticfolie uit huishoudelijk pmd-afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken) in zijn nieuwe Polymer Recycling Plant (PRP) versnipperen, heet en koud wassen en recycleren tot granulaat. Tusti is kennispartner op het gebied van de kwaliteit die nodig is om een circulaire folie te kunnen produceren en levert de testfaciliteiten op laboratoriumschaal om granulaat te produceren en te testen op relevante eigenschappen. Attero zal aanpassingen doen om in zijn processen om de juiste kwaliteit te behalen.

Ontwikkeling van een competitieve folie van gerecycled kunststof
Om een competitieve folie van gerecycled kunststof te ontwikkelen moet die aan de volgende eisen te voldoen: (1) mechanisch voldoende sterk voor de toepassing (verpakking meststoffen/potgrond); (2) sealbaar zijn; (3) niet zwaarder in verband met de kosten van de Afvalbeheersbijdrage die betaald worden per kilogram product zonder stimulans om gerecycled materiaal in te zetten; (4) niet duurder om te produceren; (5) buitenkant hoeft niet spierwit te zijn; (6) stabiel voor opslag van het eindproduct van tenminste een jaar.
Projectpartner Oerlemans Packaging zal nieuwe folies produceren met daarin Attero's regranulaat dat is aangevuld met virgin PE van projectpartner Dow. Oerlemans Packaging, Dow en TU/e zullen specifieke recepten voor zowel de mono- als meerlaagse folies ontwerpen. Dow zal experimentele analyses uitvoeren van het Attero granulaat en van mengsels hiervan met goedgekozen andere materialen. Dit dient om de kwaliteit, eigenschappen, en de consistentie en variatie hierin te onderzoeken.

Ontwikkeling van een circulaire verpakking voor consumentenproducten met een zo hoog mogelijk percentage gerecyclede content
Projectpartner Pokon Naturado zal de door Oerlemans Packaging geproduceerde folies gaan testen op een verpakkingslijn voor meststoffen. De test zal vervolgens ook plaatsvinden op meerlaagse folieverpakkingen voor potgronden waar hogere eisen worden gesteld voor wat betreft rek en sealbaarheid. De R&D-afdeling van Oerlemans Packaging zal de fysische eigenschappen inclusief bedrukbaarheid samen met Pokon onderzoeken. De TU/e zal aanvullend onderzoek doen en de in dit project opgedane kennis in relevante media verspreiden.

 

De opgedane kennis uit het samenwerkingsproject stelt de consortiumpartners in staat om een verpakking met een hoog percentage recycled content te identificeren die geschikt is voor productie op grote schaal om daarmee de CO2-footprint van folieverpakkingen verder te verkleinen. Het project ProLiFeX heeft een doorlooptijd van tweeënhalf jaar en wordt mede mogelijk gemaakt door een Joint Industry Project-subsidie van €495.000. 

 


11-02-19 | Artikel doorsturen Voeg dit nieuws item toe aan FaceBook Voeg dit nieuws item toe aan Twitter

10


Overig nieuws2019 - Site by ZIND / Design by carenZa
Floranews Mobile RSS