floranews
Veredelaar Chrysant
Bedrijf Royal Van Zanten
Plaats Nederland


 

Onze mensen en gedeelde passie maken Royal Van Zanten uniek. We willen de passie die wij delen, voor bloemen en planten en voor de groei van ons bedrijf, doorgeven. (English: see below)

Om onze chrysanten veredeling naar een hoger niveau te tillen, zijn we op zoek naar een
VEREDELAAR CHRYSANT, een commerciële veredelaar met passie en visie.

Jouw verantwoordelijkheden

Als veredelaar ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van chrysantenrassen en diverse veredelingsprojecten voor chrysanten binnen onze organisatie.
Je ontwikkelt een langetermijnvisie en veredelingsstrategie, gebaseerd op de laatste marktontwikkelingen en gebruik makend van nieuwe veredelingstechnologieën. Samen met onze senior veredelaar ontwerp en voer je genetica-ontwikkeling, veredelings- en beoordelingsproeven uit en neem je beslissingen gebaseerd op data.
Je werkt in internationale en multidisciplinaire teams, met collega’s in verkoop-, marketing-, productie- en onderzoeksfuncties. Omdat onze proeven internationaal worden uitgevoerd, is reizen een onderdeel van je werk. De veredelaar rapporteert rechtstreeks aan de Directeur Veredeling & Ontwikkeling en is gevestigd in Nederland.

Jij bent uniek

Wij zoeken een collega die onze passie voor bloemen en planten deelt. Je functioneert goed in multidisciplinaire teams en werkt zelfstandig. Je bent proactief en werkt goed samen met internationale collega’s in research, sales en productie. Je bent gemotiveerd en in staat om je te ontwikkelen en bij te dragen aan een succesvol team.
Je bent enthousiast met een ondernemersgeest en een sterke visie. Je ziet nieuwe kansen en kunt strategische keuzes maken.

Jouw sterke analytische vaardigheden stellen je in staat om veredelingsdata en markttrends efficiënt te analyseren en te vertalen naar gerichte veredelingsprojecten.
Je bent bekend met nieuwe veredelingstechnologieën en weet deze te implementeren in de veredelingsprojecten. Je hebt ervaring met de relevante IT-toepassingen.

Wij zijn op zoek naar kandidaten die:

  • Een universitaire (of hogere) opleiding in Plantenveredeling en/of Plantenwetenschappen hebben gevolgd.
  • De sterke wens hebben om een ‘topper’ te worden in veredeling; ervaring in groenten en/of sierteelt is een pré.
  • Goede beheersing van het Engels en (bij voorkeur) Nederlands hebben en bereid zijn (vaak) te reizen in Nederland en ook internationaal (ongeveer 3-5 keer per jaar) te reizen.

Royal Van Zanten heeft veel te bieden

We bieden je een carrière en een kans om jezelf en je werk te blijven ontwikkelen. Het is onze strategie om te investeren in de continue ontwikkeling van onze mensen, producten, processen en de algehele kwaliteit.

Wij zijn ambitieus en we hopen dat jij dat ook bent. We bieden een goed salaris, passend bij deze uitdagende functie, goede secundaire voorwaarden en – het allerbelangrijkste – een gepassioneerd team van collega’s die het werken bij Royal van Zanten elke dag tot een plezier en een avontuur maken.

We bieden je de mogelijkheid om internationaal te werken. Je thuisbasis is in Nederland, maar reizen – zowel in Nederland als internationaal – hoort bij je werk.

Ben je enthousiast?

We horen graag van je. Je sollicitatie kun je sturen naar sollicitatie@royalvanzanten.com. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Joost Kos, directeur Veredeling & Ontwikkeling, via j.kos@royalvanzanten.com of 06 51989693.

________________________________________________________________________

At Royal Van Zanten, our people and our shared passion make us unique. It is our purpose to pass on the passion that we share for our flowers and plants and for growing our business.

To help bringing our Chrysanthemum breeding to the next level, we are looking for a
BREEDER CHRYSANTHEMUM, A visionary and passionate commercial plant breeder

Your responsibilities

As breeder, you will be responsible for the development of Chrysanthemum varieties and several breeding projects for Chrysanthemums within our organization.
You develop a long-term vision and breeding strategy, based on the latest market developments and using novel breeding technologies. Together with our senior breeder, you design and execute germplasm development, breeding and screening trials and make data-driven decisions.
You will work in international and multidisciplinary teams, with colleagues in sales, marketing, production and research functions. As our trials are conducted internationally, travelling is part of your job. The breeder reports directly to the Director Breeding & Development and is based in The Netherlands.

You are unique

We are looking for a colleague that shares our passion for flowers and plants. You function well in multidisciplinary teams and work well independently. You are proactive and work well with international colleagues in research, sales and operations. You are motivated, and able to develop and contribute to a successful team.
You are enthusiastic with an entrepreneurial spirit and a strong vision. You see new opportunities and can make strategic choices.
Your strong analytical skills enable you to analyze breeding data and market trends efficiently and translate these into targeted breeding projects.
You are familiar with novel breeding technologies and know how to implement these in the breeding projects.
You have experience with the relevant IT applications.

We are looking for candidates who

  • Have a university (or higher) degree in Plant Breeding and/or Plant Sciences
  • Have a strong desire to become a ‘rock star’ in Plant Breeding; experience in vegetables and/or ornamental crops is an advantage
  • Have a good command in English and (preferably) Dutch and are prepared to travel in the Netherlands (frequently) and internationally (about 3-5 times per year)

Royal Van Zanten has a lot to offer

We offer you a career and an opportunity to keep developing your work and yourself. It is our strategy to invest in the continuous development of our people, products, processes and the overall quality.
We are ambitious, and we hope that you are too. We offer a competitive salary, great secondary conditions and – most importantly – a passionate team of colleagues that will make every day of working with Royal Van Zanten a pleasure and an adventure.
We offer you the opportunity to work internationally. Your home base will be in the Netherlands and traveling – both in the Netherlands and internationally – will be part of your job.

Are you enthusiastic?

We would love to hear from you. You can send us your application at sollicitatie@royalvanzanten.com. If you have any questions about the position, please contact Joost Kos (Director Breeding & Development) at j.kos@royalvanzanten.com or +31 6 51989693

Over Royal Van Zanten

Royal Van Zanten is internationaal toonaangevend in veredeling en vermeerdering van snijbloemen (Alstroemeria, Statice, Chrysant en Bouvardia) en potplanten (Aster, Alstroemeria, Celosia, Chrysant en Multiflora). Het is ons doel om de passie die onze organisatie sinds de oprichting in 1862 heeft gekenmerkt, door te geven.

Onze gedeelde passie is een van de 5 waarden die onze cultuur kenmerken: Passie, Kwaliteit, Elke dag beter, Ambitie en Royal. Deze laatste waarde is geïnspireerd op het Koninklijk predicaat dat ons bedrijf in 1901 kreeg. Tegenwoordig staat de waarde voor klantgerichtheid en respect voor de mensen om ons heen. Royal Van Zanten heeft ruim 1200 medewerkers in dienst, op onze thuisbasis in Nederland en in onze internationale veredelings- en productielocaties in Oeganda, Zuid-Afrika en Colombia.
copyright © 2022 Floranews.com