floranews
Kabinet financiert ontwikkeladvies voor alle werkenden en werkzoekenden

Werkenden én werkzoekenden in Nederland kunnen per 1 augustus gratis een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Hiermee wil het kabinet iedereen de mogelijkheid bieden zich te kunnen verdiepen in de kansen op de huidige arbeidsmarkt. Én wil het hen helpen zich aan te passen aan de nieuwe realiteit, waarin steeds meer werk digitaal wordt uitgevoerd, er banen verdwijnen en nieuwe banen verschijnen. Hiermee is het programma NL Leert Door definitief uit de startblokken. Het kabinet stelt hier 50 miljoen euro voor beschikbaar. 

Met het kosteloze ontwikkeladvies kan elke werkende of werkzoekende met een loopbaanadviseur in kaart brengen of het nodig is om bij te scholen, of er kansen liggen in een andere sector of dat ze juist goed op hun plek zitten bij hun huidige werkgever. Mensen krijgen zo de kans zich beter voor te bereiden op een mogelijke overstap naar ander werk.

“Onze arbeidsmarkt is snel aan het veranderen. Het is zaak dat iedereen zich daar goed op voorbereidt. Loopbaanadviseurs kunnen mensen daarbij helpen. Nu is het moment om in actie te komen en zo’n ontwikkeladvies aan te vragen”, aldus Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die hoopt dat veel mensen deze zomer al aan de slag gaan met een loopbaanadviseur.

Hoe werkt Nederland

Iedereen tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd kan gebruikmaken van de mogelijkheid. Naar verwachting zullen zo’n 20.000 mensen dat de komende maanden doen. Om mee te doen, hoeven deelnemers zich alleen aan te melden bij een loopbaanadviseur bij hen in de buurt. De loopbaanadviseur vraagt vervolgens subsidie aan en handelt de administratie verder af. Meer informatie is te vinden op www.hoewerktnederland.nl.
copyright © 2020 Floranews.com